HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG TỰ CHỈNH

  • Giúp bạn quản lý những cánh rừng lớn chỉ trong tầm tay chỉ với hệ thống thông tin quản lý tùy chỉnh.
  • Quản lý rừng bằng cách thiết kế một mô hình hệ thống dữ liệu mạnh mẽ, bao quát các dự án. Khung phần mềm mô-đun được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu thông tin.
  • Quản lý dự án rừng dựa trên công cụ có những ưu điểm bao gồm: Người dùng có thể quyết định ai có thể truy cập và chỉnh sửa. Các đối tác quốc tế có thể đọc hiểu thông qua việc dịch ngôn ngữ từ thông tin mà bạn cung cấp, giúp cho việc đánh giá trở nên có tính quốc tế hóa. Xuất dữ liệu có thể chỉnh sửa và bổ sung.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG TỰ CHỈNH

  • Giúp bạn quản lý những cánh rừng lớn chỉ trong tầm tay chỉ với hệ thống thông tin quản lý tùy chỉnh.
  • Quản lý rừng bằng cách thiết kế một mô hình hệ thống dữ liệu mạnh mẽ, bao quát các dự án. Khung phần mềm mô-đun được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu thông tin.
  • Quản lý dự án rừng dựa trên công cụ có những ưu điểm bao gồm: Người dùng có thể quyết định ai có thể truy cập và chỉnh sửa. Các đối tác quốc tế có thể đọc hiểu thông qua việc dịch ngôn ngữ từ thông tin mà bạn cung cấp, giúp cho việc đánh giá trở nên có tính quốc tế hóa. Xuất dữ liệu có thể chỉnh sửa và bổ sung.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG TỰ CHỈNH

  • Giúp bạn quản lý những cánh rừng lớn chỉ trong tầm tay chỉ với hệ thống thông tin quản lý tùy chỉnh.
  • Quản lý rừng bằng cách thiết kế một mô hình hệ thống dữ liệu mạnh mẽ, bao quát các dự án. Khung phần mềm mô-đun được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu thông tin.
  • Quản lý dự án rừng dựa trên công cụ có những ưu điểm bao gồm: Người dùng có thể quyết định ai có thể truy cập và chỉnh sửa. Các đối tác quốc tế có thể đọc hiểu thông qua việc dịch ngôn ngữ từ thông tin mà bạn cung cấp, giúp cho việc đánh giá trở nên có tính quốc tế hóa. Xuất dữ liệu có thể chỉnh sửa và bổ sung.
may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

MÔ HÌNH 3D CHO PHÉP ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH TRỰC QUAN

Các mô hình 3D hình ảnh cho phép đánh giá trực quan tương tác về địa hình của cảnh quan hoặc bề mặt tán cây. Các mô hình của có sẵn ở tất cả các định dạng 3D tiêu chuẩn và tương thích với nhiều phần mềm 3D..

may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

CÁC CHƯƠNG VI MÔ CHO ẢNH TOÀN CẢNH & CÁC MÔ HÌNH 3D CỤ THỂ

Đối với những công việc yêu cầu định vị chính xác cao của máy ảnh hoặc cảm biến, chúng ta có thể sử dụng máy bay không người lái siêu nhỏ. Chúng được sử dụng để sản xuất ảnh toàn cảnh trên không có độ phân giải cao hoặc chỉ để thu được ảnh xiên. Thiết bị này cũng lý tưởng cho các tác phẩm đo quang độ phân giải cao của các khu vực nhỏ hơn.

may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

CÁC CẢNH CỐ ĐỊNH ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ PHONG CẢNH

Với máy bay không người lái có cánh cố định, chúng ta sẽ lập bản đồ các khu vực có diện tích vài trăm ha. Thiết bị linh hoạt có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ này cho phép thực hiện các nhiệm vụ ở những khu vực rừng xa xôi và khó khăn nhất.

may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

MÔ HÌNH 3D CHO PHÉP ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH TRỰC QUAN

Các mô hình 3D hình ảnh cho phép đánh giá trực quan tương tác về địa hình của cảnh quan hoặc bề mặt tán cây. Các mô hình của có sẵn ở tất cả các định dạng 3D tiêu chuẩn và tương thích với nhiều phần mềm 3D..

may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

CÁC CHƯƠNG VI MÔ CHO ẢNH TOÀN CẢNH & CÁC MÔ HÌNH 3D CỤ THỂ

Đối với những công việc yêu cầu định vị chính xác cao của máy ảnh hoặc cảm biến, chúng ta có thể sử dụng máy bay không người lái siêu nhỏ. Chúng được sử dụng để sản xuất ảnh toàn cảnh trên không có độ phân giải cao hoặc chỉ để thu được ảnh xiên. Thiết bị này cũng lý tưởng cho các tác phẩm đo quang độ phân giải cao của các khu vực nhỏ hơn.

may_bay_phun_thuoc_quan_ly_rung

CÁC CẢNH CỐ ĐỊNH ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ PHONG CẢNH

Với máy bay không người lái có cánh cố định, chúng ta sẽ lập bản đồ các khu vực có diện tích vài trăm ha. Thiết bị linh hoạt có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ này cho phép thực hiện các nhiệm vụ ở những khu vực rừng xa xôi và khó khăn nhất.