GIẢI PHÁP CỨU HỘ

Thực hiện các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ tại các địa hình phức tạp, nguy hiểm với các loại máy bay điều khiển từ xa. Sử dụng Drone trong giải pháp cứu hộ, không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động tìm kiếm cứu hộ từ xa, mà còn giúp cho đội cứu hộ mang đến các công cụ, thiết bị để hỗ trợ xác định vị trí những người gặp nguy hiểm mà không gây nguy hiểm.

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

TÌM KIẾM CỨU HỘ

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHỮA CHÁY

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

QUẢN LÝ NHỮNG THẢM HOẠ

GIẢI PHÁP CỨU HỘ

Thực hiện các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ tại các địa hình phức tạp, nguy hiểm với các loại máy bay điều khiển từ xa.Sử dụng Drone trong giải pháp cứu hộ, không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động tìm kiếm cứu hộ từ xa, mà còn giúp cho đội cứu hộ mang đến các công cụ, thiết bị để hỗ trợ xác định vị trí những người gặp nguy hiểm mà không gây nguy hiểm.

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

TÌM KIẾM CỨU HỘ

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHỮA CHÁY

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

QUẢN LÝ NHỮNG THẢM HOẠ

TÌM KIẾM CỨU HỘ

Sử dụng công nghệ để tìm kiếm cứu hộ trên núi, tìm kiếm cứu hộ dưới biển và hỗ trợ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

ung dung may bay phun thuoc de cuu ho 4 • Thịnh Hòa Drone

TÌM KIẾM CỨU HỘ

Sử dụng công nghệ để tìm kiếm cứu hộ trên núi, tìm kiếm cứu hộ dưới biển và hỗ trợ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

ung dung may bay phun thuoc de cuu ho 4 • Thịnh Hòa Drone
ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHÁY NHÀ

Các Drone của DJI cung cấp cho các đội một cái nhìn 360° về một tòa nhà đang cháy. Bằng cách sử dụng hình ảnh có cảm ứng nhiệt để theo dõi tiến trình hỏa hoạn và phát hiện nạn nhân qua làn khói dày, các chỉ huy có thể nhắm mục tiêu của các cuộc cứu trợ một cách hiệu quả mà không gây nguy hiểm cho lính cứu hỏa.

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHÁY RỪNG

Các Drone của DJI giám sát các vụ cháy rừng quy mô lớn để cung cấp thông tin chi tiết, liên tục cho các chỉ huy. Bằng cách sử dụng hình ảnh với cảm ứng nhiệt cao và phóng to hiệu quả, các chỉ huy có thể xác định ngay các điểm nóng để kiểm tra các đội cứu trợ và trạng thái tài nguyên.

Thịnh Hòa Drone cung cấp tư vấn và hỗ trợ thiết bị công nghệ để đáp ứng giải pháp cứu hộ.

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHÁY NHÀ

Các Drone của DJI cung cấp cho các đội một cái nhìn 360° về một tòa nhà đang cháy. Bằng cách sử dụng hình ảnh có cảm ứng nhiệt để theo dõi tiến trình hỏa hoạn và phát hiện nạn nhân qua làn khói dày, các chỉ huy có thể nhắm mục tiêu của các cuộc cứu trợ một cách hiệu quả mà không gây nguy hiểm cho lính cứu hỏa.

ung-dung-may-bay-phun-thuoc-de-cuu-ho

CHÁY RỪNG

Các Drone của DJI giám sát các vụ cháy rừng quy mô lớn để cung cấp thông tin chi tiết, liên tục cho các chỉ huy. Bằng cách sử dụng hình ảnh với cảm ứng nhiệt cao và phóng to hiệu quả, các chỉ huy có thể xác định ngay các điểm nóng để kiểm tra các đội cứu trợ và trạng thái tài nguyên.

Thịnh Hòa Drone cung cấp tư vấn và hỗ trợ thiết bị công nghệ để đáp ứng giải pháp cứu hộ.