Tin tức

Máy bay phun thuốc Khánh Hòa – Cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh dựa trên công nghệ máy bay không người lái tại Khánh Hòa.