Máy Bay Không Người Lái Hỗ Trợ Số Hóa Tài Sản

Máy Bay Không Người Lái Hỗ Trợ Số Hóa Tài Sản

KHẢO SÁT ĐẤT ĐAI

Các giải pháp máy bay không người lái thu thập dữ liệu một cách chính xác, được gắn thẻ địa lý một cách nhanh chóng, trong khi phần mềm đo quang xử lý những dữ liệu này để cung cấp các đầu ra chuẩn hóa.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Dữ liệu từ máy bay không người lái tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác, tích hợp liền mạch với hệ thống thông tin địa lý địa phương, giúp các nhóm dễ dàng trực quan hóa kết quả.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-dia-hinh-cong-nghe-flycam-khanh-hoa

KIẾN TRÚC, KỸ THUẬT & XÂY DỰNG

Các cuộc khảo sát địa điểm sử dụng máy bay không người lái tạo ra dữ liệu một cách chính xác, từ đó cung cấp cho các dự án xây dựng từ khi thiết kế đến việc giao hàng.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa

QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Máy bay không người lái cho phép khảo sát một cách chi tiết về các loại tài nguyên thiên nhiên ở quy mô lớn, cung cấp bản đồ, mô hình chính xác và dữ liệu từ xa.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa

KHẢO SÁT ĐẤT ĐAI

Các giải pháp máy bay không người lái thu thập dữ liệu một cách chính xác, được gắn thẻ địa lý một cách nhanh chóng, trong khi phần mềm đo quang xử lý những dữ liệu này để cung cấp các đầu ra chuẩn hóa.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa
khao-sat-dia-hinh-cong-nghe-flycam-khanh-hoa

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Dữ liệu từ máy bay không người lái tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác, tích hợp liền mạch với hệ thống thông tin địa lý địa phương, giúp các nhóm dễ dàng trực quan hóa kết quả.

TÌM HIỂU THÊM

KIẾN TRÚC, KỸ THUẬT & XÂY DỰNG

Các cuộc khảo sát địa điểm sử dụng máy bay không người lái tạo ra dữ liệu một cách chính xác, từ đó cung cấp cho các dự án xây dựng từ khi thiết kế đến việc giao hàng.

TÌM HIỂU THÊM
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa
khao-sat-tren-khong-va-aec-tai-khanh-hoa

QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Máy bay không người lái cho phép khảo sát một cách chi tiết về các loại tài nguyên thiên nhiên ở quy mô lớn, cung cấp bản đồ, mô hình chính xác và dữ liệu từ xa.

TÌM HIỂU THÊM

TIN TỨC MỚI NHẤT

Hãy cùng Thịnh Hoà Drone xem thêm nhiều tin tức mới nhất về máy bay không người lái.